Sunday Oct 23, 2022

Nemôžeme ignorovať, akí sú naši študenti a študentky

Sú štyri a spája ich chuť zlepšovať vzdelávanie a celkovú atmosféru na univerzite. Gabriela Pleschová, Lucia Hlavatá, Agnes Simon a Jana Výškrabková pracujú v novozaloženom Centre pedagogickej podpory Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Čoraz viac pedagógov/-ičiek a doktorandov/-iek už pozná kurzy z ponuky centra, ktoré sú zamerané najmä na to, ako lepšie učiť na vysokej škole. O kurzoch, ale aj o celkovom profile, plánoch a cieľoch Centra pedagogickej podpory FiF UK sa s Gabrielou, Luciou a Janou rozpráva Vladimír Zvara.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320