Thursday May 18, 2023

Michal Hajdúk: Byť trochu paranoidný nie je zlé

Pozvanie do našej podcastovej série prijala ďalšia výrazná postava Filozofickej fakulty UK: doc. Michal Hajdúk, ktorý pôsobí na Katedre psychológie FiF UK a zároveň na Psychiatrickej klinike LF UK a UNB. Vo svojom výskume sa Michal Hajdúk venuje sociálnemu poznávaniu a jeho poruchám u ľudí so schizofréniou, neuropsychológii a duševnému zdraviu mladých ľudí. Je absolventom Fulbrightovho štipendia a má za sebou výskumné pobyty na významných zahraničných pracoviskách. V podcaste sa s ním rozprávame o širších kontextoch výskumu ľudskej psychiky a o najnovších metódach liečby a podpory ľudí s psychickými ťažkosťami.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320