Na múriku

Podcast Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

Viete, ako pôvodne vyzerala naša šedá Filda na Gondovej? Čo sa našlo pod linoleom v učebniach a prečo majú dvere do pracovní červené čalúnenie? A prečo má fakulta vo svojom znaku bohyňu Pallas Aténu? Na tieto a ďalšie zaujímavé otázky odpovie náš hosť Radoslav Števčík.

S Nórou Varga sa Barbara Rónaiová zhovára o tom, ako sa na Filozofickej fakulte cíti študentka s materinským jazykom maďarským, ktorá maďarská veta je zrozumiteľná v Dunajskej strede, nie však v Budapešti, a aké je to byť niekde uprostred - pre niekoho nie dosť Slovenka, pre iného nie dosť Maďarka.

S Jozefom Bátorom o jeho publikácii Uznanie v Európskej Únii, o krízach, ktorým EÚ v posledných desaťročiach čelí, a o tom, aký majú vplyv na identitu jednotlivých spoločenstiev.

Ilustrácia: Angling in troubled waters, mapa-karikatúra, farebná litografia. Autor: Fred W. Rose. Bacon & Co., London, 1899.

S Evou Škorvankovou o jej knihe Strážkyne rodinných kozubov? Ženy v ideológii a politike slovenského štátu.

Ilustrácia: detail plagátu z roku 1940. Vydalo Slovenské ústredie starostlivosti o mládež, autor: Andrej Kováčik (Štátny archív v Banskej Bystrici).

Podbean App

Play this podcast on Podbean App