Thursday Dec 08, 2022

Marta Botiková: Každý vníma minulosť cez svoj vlastný filter

S etnologičkou prof. Martou Botikovou sa rozprávame o každodennom živote žien v časoch štátneho socializmu. Rozhovor je inšpirovaný knihou z pera Marty Botikovej a Zity Deáky Dievčatá, ženy na Slovensku a v Maďarsku / Lányok, asszonyok Szlovákiában és Magyarországon (1955 – 1989).

Ilustrácia: Anton Šmotlák: Družstevníčky pri mori, 1957. Slovenská národná galéria, inventárne číslo: UP-DK 4629.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320