Wednesday Nov 09, 2022

Light*: Akademická obec by mala byť spúšťačom zmien

Mesiac po tragédii pred Teplárňou sa s členstvom študentského spolku Light* zhovárala Barbara Rónaiová. 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320