Wednesday Sep 13, 2023

Priestor pre individuálnu slobodu stále existuje

S profesorom Michalom Chabadom z Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK sme diskutovali o naturalizme ako perspektíve nazerania na veci v súčasnej filozofii. V rozhovore sa dozviete viac o probléme ľudskej dôstojnosti, napĺňania potrieb či o šťastnom živote. Okrem toho zistíte, prečo drzí pubertiaci a pubertiačky kladú výborné (dokonca filozofické) otázky.

A ešte link na zaujímavú publikáciu, ktorá sa v rozhovore spomína:

Michal Chabada, Róbert Maco (eds.): Varieties of Naturalism in Contemporary Philosophy

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320